Skip to main content

Your privacy is important to us

Helder-id maintains a privacy policy that allows you to obtain more information about how your privacy is protected at any time, and includes information about how you can exercise your rights with regard to data. As of 25 May 2018, our policy complies with the European Union’s general data protection regulation (GDPR).

You can read or download our complete privacy statement here.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Helder-id hanteert een privacybeleid waarbij de mogelijkheid wordt geboden ten alle tijden meer informatie te verkrijgen over hoe uw privacy is beschermd, en omvat informatie over hoe u uw rechten met betrekking tot gegevens kunt uitoefenen. Vanaf 25 mei 2018 voldoet ons beleid aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Onze volledige privacyverklaring kunt u hier inzien of downloaden.